فرشته شمس  صداسازی و آواز اصیل ایرانی

فرشته شمس

صداسازی و آواز اصیل ایرانی

لیسانس روانشناسی


سوابق هنری :

هنرآموخته ی مکتب آواز استاد شجریان زیر نظر سرکار خانم نغمه غلامی
اجراهای متعدد به همراه ارکستر آکادمیک تهران
اجرای کنسرت های متعدد با گروه " هه رمان"

شیوه تدریس :

پس از تست اولیه ی صدای هنرجو ، کلاس شامل موارد زیر است :
مرحله اول: سلفژ و صداسازی در حیطه ی موسیقی سنتی ایران
مرحله دوم: آموزش تصنیف خوانی و تصانیف دستگاه های مختلف
مرحله سوم: آموزش ردیف آوازی در دو دوره ی ردیف مقدماتی و ردیف آوازی (پیشرفته )