مینو افتاده  ویولن و کمانچه

مینو افتاده

ویولن و کمانچه

فارغ التحصیل موسیقی دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران

 

سوابق هنری:

 

• اجرای کنسرت های متعدد موسیقی

• نوازنده تمبک در ارکستر آقای محمد اسماعیلی

• تدریس ویولن و کمانچه در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی از سال 1355

• همکاری با تالار وحدت و تدریس در آموزشگاه هایی نظیر: راز، گلریز و موومان

 

روش تدریس:

 

• آموزش 4 دوره ویولن و کمانچه هنرستان موسیقی

• آموزش 18 قطعه پیش درآمد و برخی آثار معروف قدیمی و فوکلور

• آموزش مبانی نظری موسیقی

• آموزش کتاب ل ویولن 1

• آموزش کتاب ل ویولن2 و کتاب اتود ولفارت وگام هریمالی

• آموزش کتاب ل ویولن3و4