سیما چنیده  موسیقی کودک

سیما چنیده

موسیقی کودک

. نوازنده تار و عود

. هم آوایی در گروه کر - سال 1376

. نوازندگی در گروه های مختلف موسیقی از جمله هیما، همراز و ...

. گذراندن دوره های مختلف آموزش موسیقی کودک ( سازهای گروه ارف، پیانو، تنبک ) از سال 1386

. تدریس موسیقی کودک در مهد کودک ها، مراکز پیش دبستانی و آموزشگاه های معتبر پایتخت
از سال 1388 تاکنون