مهرسا دبیری  موسیقی کودک، پیانو و آواز

مهرسا دبیری

موسیقی کودک، پیانو و آواز

. کارشناس ارشد نوازندگی

. عضو ثابت گروه آرشاما به عنوان خواننده و نوازنده پیانو

. سابقه تدریس از سال 1380 در آموزشگاه های معتبر پایتخت تاکنون

 

روش تدریس:

 از آنجا که معمولا کودکان ۵ تا ۱۰ سال به یکباره آمادگی فیزیکی و روانشناختی لازم برای یادگیری
ساز تخصصی، درک ریتم و نت خوانی رو ندارند و نیز برای یادگیری به زبان ساده ، بر پایه همان
اصولی که کودک در ابتدا زبان مادری را می آموزد، 
کلاس موسیقی کودک کمک میکند این مسیر
با کیفیت 
مناسبتری پیش رود..
 
در ابتدای راه کودک با آموزش روی سازهای پرکاشن و کوبه ای ها بر حرکات درشتتر
و هماهنگی ذهنی حرکتی 
و یادگیری ریتم تسلط می یابد. 
ضمن اینکه بویژه با مشارکت در کلاسهای گروهی، بسیاری از جنبه های رشد مثل رشد اجتماعی، کلامی، هیجانی، عاطفی و شناختی تحت تاثیر مثبت قرار میگیرد.
 
در ادامه، ساز ریکورد باعث مهارت در حرکتهای ظریفتر و دقیقتر خواهد شد. نیز با توجه به سن کودک میتوان وارد جزئیاتی برای شروع یادگیری الفبای موسیقی گردید.
 
باتوجه به اینکه شرایط محیطی و همراهی و اشتیاق والدین عزیز بسیار در گذری لذت بخش از این مسیر تاثیر گذار است، فراهم آوردن ویژگیهای محیطی مناسب برای یادگیری هرچه بهتر این مهارت از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.