مزدک لامعی  کمانچه، تنبک و دف

مزدک لامعی

کمانچه، تنبک و دف

. آغاز فراگیری ساز تنبک در سال 1378 نزد مرحوم رحیم ناصحی

. آغاز فراگیری ساز کمانچه در سال 1383 نزد بهمن فریادرس

. بهره گیری از محضر اساتیدی چون محمد اخوان، اردشیر کامکار، بهزاد رواقی و شروین مهاجر

. کسب مقام اول رشته تکنوازی تنبک در جشنواره فجر

. همکاری و اجرا با گروه های مختلف از جمله آوا، نوای هنگام، صهبا، آوای سپندار، سارنگ و سروستاه