سحر کلاتی  تار و سه‌تار

سحر کلاتی

تار و سه‌تار

. نوازندگی در گروه های مختلف موسیقی

. اجرای کنسرت های متعدد در ایران، آلمان، بلژیک، سوئد، هندوستان، ترکیه و ...

. کسب مقام اول در جشنواره موسیقی محله با ارکستر مجلسی پرنیان

. اجرا در جشنواره جهانی هنرهای دهلی در کشور هندوستان و جشنواره موسیقی فتحیه در کشور ترکیه
با گروه سروستاه

 

روش تدریس:

در آموزش سه تار از کتاب های آموزشی استاد ذوالفنون و درآموزش تار از کتاب هنرستان استفاده می شود
و در کنار آن از کتابهایی که تصانیفی هم سطح نوازندگی هنرجو را دارند مورد استفاده قرار می گیرد
تا آموزش از حالت یکنواختی خارج شود و در صورت توانایی هنرجو در نوازندگی
به گروه های هنرجویی معرفی می شود.