آرزو خیری  موسیقی کودک

آرزو خیری

موسیقی کودک

سوابق هنری:

تدریس ارف در آموزشگاه های موسیقی " ودا "، "کانون" و "موومان".

تدریس ارف در مهدکودک ها

 

شیوه تدریس:

آشنا ساختن با آثار موسیقی و حرکت

انجام بازی های موزیکال

آشنایی با کشش و زیر و بم صداها

خواندن قطعات و معرفی علامت های موسیقی و....

آشنایی با اجرای موسیقی به صورت گروهی

آشنایی هنرجو با سازهای کوبه ای و پرکاشن نظیر : طبلک، مثلث، سایدرام ، کاستانت، تمبورین ، سنج و....

آموزش سازهای بلز (گلوکن شپیل) و فلوت ریکوردر