سعید آبادی  پیانو کلاسیک

سعید آبادی

پیانو کلاسیک

- رسیتال پیانو در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ 

- تدریس در مدرسه هنر و ادبیات از سال ۱۳۸۱ تا کنون 

- رهبر و پایه گذار ارکستر موسیقی معاصرین ۱۳۹۰-۱۳۸۴ 

- یکی از رهبران ارکستر موسیقی نو (پایه گذاران علیرضا مشایخی و فریماه قوام صدری)
و نوازنده ویولا ۱۳۹۰-۱۳۸۳ 

- کسب مقام اول دوسالانه از کلاسیک تا معاصر در بخش همنوازی با پیانو ۱۳۸۵ 

- رهبری و ضبط قطعه متاایکس ۴ اثر علیرضا مشایخی
با ارکستر موسیقی نو٬ منتشر شده در آلبوم اورانوس 

- عضو ارکستر زهی جوانان به رهبری بهروز وحیدی آذر ۱۳۸۵-۱۳۸۲ 


روش و متد آموزشی بنا به شرایط هنرجو از قبیل سن هنرجو، شرایط فیزیکی، اهداف ایشان از یادگیری ساز و ... تعریف میگردد.